top of page

เคล็ดลับ! ปรับเรซิ่นให้แข็งเหมือนเหล็ก

การเพิ่มความแข็งแกร่งจากโลหะ - กลยุทธ์และกรณีการใช้งานสำหรับชิ้นส่วน SLA การชุบด้วยไฟฟ้า

อ่านต่อไปเพื่อเรียนรู้วิธีที่วิศวกรเพิ่มโลหะลงในงานพิมพ์ 3 มิติของเรซิน และเหตุใดชิ้นส่วนโลหะไฮบริดจึงสามารถเปิดประตูสู่การใช้งานที่หลากหลายที่น่าประหลาดใจ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) ความแข็งแกร่งและความทนทานในการใช้งานขั้นสุดท้าย

ต้องการเรียนรู้การชุบด้วยไฟฟ้า คลิกที่นี่

Thank you Formlabs

โปรโมชั่นแนะนำ - Formlabs Form3 คลิก