top of page

เคล็ดลับ!!แก้ปัญหาชิ้นงานไม่ติดฐาน

Updated: Jun 11, 2021

ปรับตั้งระนาบฐานใหม่

  • เป็นปัญหาที่พบเป็นอันดับ 1 สำหรับเครื่องพิมพ์ 3 มิติ แบบนี้ เกิดจากการตั้งฐานไม่ได้ระดับ อาจจะมีด้านใด ด้านหนึ่งที่ฐานห่างจากหัวฉีดมากเกินไป

พลาสติกบางชนิดมีการตั้งระยะห่างหัวฉีดที่ต่างกัน เช่น PLA อาจะต้องการที่ 50-100 ไมครอน ในขณะที่ ABS อาจจะต้องชิดขึ้นเป็น 40-50 ไมครอน


ใช้กาวหรือตัวประสานช่วย

  • ปัจจุบันมีกาวสเปยร์ หรือตัวประสานหลายชนิดสำหรับเครื่อง FDM 3D Printer โดยเฉพาะ บางตัวใช้ได้กับทุกวัสดุ บางชนิดเหมาะกับวัสดุบางประเภทขึ้นกับสารเคมี หากงบประมาณจำกัด หรือหาซื้อยากสามารถใช้กาวยู้ฮู (PVB) ทดแทนได้

เพิ่ม BRIM

  • Brim คือส่วนของเส้นรอบวงที่เพิ่มออกมาจากชิ้นงานช่วยเพิ่มพื้นที่สัมผัสเพื่อให้ชิ้นงานยึดเกาะได้ดีขึ้น ควรใช้ประมาณ 7-15 วง

ใช้ตัวประสานเฉพาะวัตถุ

  • ABS ใช้กับกาว ABS

  • PC คู่กับฐาน PEI หรือ Glass Ceramic

  • PP คู่กับเทปกาว PP

  • Nylon ใช้กับวัสดุ Garolite (ฉนวนประเภทหนึ่ง)
โปรโมชั่นพิเศษ!!