เคล็ดลับ!!แก้ปัญหาเส้นขาดหายบางส่วน

Updated: Jun 11, 2021

กรณีอาการมาๆ หายๆ ไม่แน่นอน เช่นหายไป 1-2 layer หรือหายไปเป็นบางจุด แล้วกลับมาเป็นปกติ


การตั้งค่าโปรแกรม SLICER และเครื่องพิมพ์

  • เพิ่มอุณหภูมิหัวฉีด 5-10 องศา โดยเฉพาะเครื่องที่ระบบขับเส้นแบบ Bowden ควรตั้งสูงกว่าปกติ 10 องศา เพราะมีแรงเสียดทานสูงกว่าแบบ Direct มาก

  • ลดความเร็วในการพิมพ์ลง

  • ลดค่าระยะการดุงเส้นกลับ (retraction distance) โดยต้องทดสอบหาค่าที่เหมาะ ที่ไม่ต่ำเกินไปจนเกิดอาการเป็นขนอีก (ปัญหาที่ 8)

  • Calibration ค่า Estep ของหัวฉีด ใหม่

ตรวจสอบขนาดเส้นพลาสติก

  • เส้นพลาสติกขนาดการใช้งานปกติอยู่ที่ 1.75 และ 2.85 mm หากต่ำกว่านี้ ปริมาณเส้นที่ป้อนออกมาก็จะน้อยไปด้วย ยกตัวอย่างเส้นไม่ได้คุณภาพเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.65 mm ฉีกเป็นระยะ 1 เมตร จะมีปริมาณเส้นพลาสติกน้อยกว่าที่ควรถึง 12% เลยทีเดียว
ด่วนโปรโมชั่นวันสุดท้าย!!
ข้อมูลเพิ่มเติม

โทร 096-7203978 Line : https://lin.ee/eIkgSkB

Facebook inbox : m.me/3dtradex

Website : www.3dtradex.com

133 views0 comments