top of page

เคล็ดลับ!แก้ไขปัญหาขนาดของชิ้นงานคลาดเคลื่อน

Updated: Jun 11, 2021

ปัญหาชิ้นงานที่ปริ้นออกมามีความคลาดเคลื่อนหรือไม่เเม่นยำเกินที่ยอมรับได้ มีหลากหลายปัจจัยมาก ทั้งตัวเครื่อง วัสดุ Firmware ฟีเจอร์ของ 3D Model แต่หลักๆมักเกิดจากค่า ESTEP ที่ต้องไปแก้ไขใน Firmware


ตรวจสอบขนาดเส้น FILAMENT

  • เส้น Filament ที่ไม่ได้คุณภาพจะมีขนาดที่ไม่คงที่ ซึ่งส่งผลต่อขนาดของชิ้นงานที่ออกมาด้วย ดังนั้นควรวัดค่าอย่างน้อย 10-20 จุด หาค่าเฉลี่ยน แล้วป้อนเข้าไปในโปรแกรม Slicer เพื่อปรับแก้ค่าดังกล่าว

การที่วัตถุหดตัว

  • เส้นพลาสติกแต่ละชนิดมีการหดตัวไม่เหมือนกัน ดังนั้นเวลาจะขยายขนาดให้ดูค่าจากทางผู้ผลิต ดูในส่วนของ Volume Shrinkage เพื่อดูภาพรวมจะดีกว่า Linear Shinkage

เผื่อขนาดรูเจาะเป็นพิเศษ

  • เนื่องจากเครื่องพิมพ์ 3 มิติ แบบ FDM ไม่มีแรงดัน และแรงอัดในการขึ้นรูปเลย ดังนั้นบริเวณรูเจาะจะมีขนาดหดลงมากกว่าปก 5-10% ดังนั้นถ้าไม่อยากเสียเวลามาขยายขนาดหลังการพิมพ์ ควรเผื่อไว้ตั้งแต่แบบ 3D Model เลย

CALIBRATE ค่า ESTEP ใหม่

ดูการเซ็ทค่าคลิกสินค้าโปรโมชั่นแนะนำวันนี้!!