top of page

3D Printers for Automotive and Manufacturing 1/2

Updated: Jan 8, 2020

เครื่องพิมพ์ 3 มิติพิมพ์ชิ้นงานตัวอย่าง (Prototyping)หรืออะไหล่ต่างๆ (Functional Parts) สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมรถยนต์และโรงงานทั่วไป

1) SINTERIT LISA - Sinterit เครื่องพิมพ์ 3 มิติระบบ SLS วัสดุไนลอน สำหรับพิมพ์ชิ้นงานตัวอย่าง (Prototyping) และพิมพ์อะไหล่สำหรับใช้งานจริง


*** เครื่องพิมพ์ 3 มิติระบบ SLS ของ Sinterit เป็นเครื่องปริ้นแบบตั้งโต๊ะ ออกแบบมาเพื่อให้คนทั่วไปได้เข้าถึงเทคโนโลยีการพิมพ์แบบ SLS หรือ Selective Laser Sintering ตัวเครื่องใช้วัสดุพิมพ์แบบผง จำพวก ไนลอนและ TPU (ยาง) โดยใช้เลเซอร์ยิงไปที่ผง เพื่อให้ละลายติดกัน และเกิดเป็นรูปร่างชิ้นงาน 3 มิติ ***


*** เครื่องปริ้นระบบ SLS ของ Sinterit เป็นเครื่องที่ Open เปิดโอกาสให้ผู้ใช้หรือนักวิจัยที่ต้องการผลิตหรือทดลองผงที่ใช้พิมพ์ กับตัวเครื่องได้ โดยที่โปรแกรมจะมีค่าต่างๆ ให้ปรับแต่ง เพื่อให้เหมาะกับผงวัสดุที่จะใช้พิมพ์ เช่น ตั้งค่าอุณหภูมิในตัวเครื่อง หรือการปรับกำลังของเลเซอร์ ซึ่งเหมาะมากสำหรับ Lab หรือหน่วยงานวิจัย ***


*** ข้อดีของเครื่องพิมพ์ 3D Printer ที่ใช้เทคโนโลยี SLS ก็คือ สามารถพิมพ์ชิ้นงานที่มีความซับซ้อนได้ โดยไม่ต้องสร้างตัวรองรับ หรือ Support ชิ้นงานที่พิมพ์สามารถ ที่จะขยับหรือหมุนได้เลย หลังจากพิมพ์เสร็จโดยไม่ต้องทำการประกอบ นอกจากนั้นงานที่พิมพ์ยังมีความแข็งแรงสูง ทนความร้อนได้เป็นอย่างดี เหมาะสำหรับเอาไปพิมพ์ทดแทนอะไหล่ที่เสียหายได้ ***วิดีโอชิ้นงานที่พิมพ์จากเครื่อง Sinterit